Projekt Świetlice Środowiskowe powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, które prowadzi równocześnie Sekretariat Forum dla Nowej Huty oraz Nowohuckie Centrum Informacji, które z założenia jest miejscem otwartym na wszelkie idee, związane z aktywizacją obszaru Nowej Huty. 

Pod koniec ubiegłego roku, bardzo często zgłaszały się do Biura osoby zaniepokojone losem dzieci, zamieszkujących szczególnie niebezpieczne osiedla Nowej Huty. Prośby rodziców i nauczycieli oraz samych dzieci o zorganizowanie im spokojnego miejsca na odrabianie lekcji, doprowadziły do decyzji zainteresowania lokalnych instytucji i firm tym problemem.Padły pierwsze deklaracje wsparcia finansowego I etapu projektu przez Firmę Philip Morris Polska S.A. Z pomocą przyszedł także Grodzki Urząd Pracy i rozpoczął kierowanie stażystów krakowskich uczelni pedagogicznych. 

Stowarzyszenie poprosiło Wyższą Szkołę Filozoficzno - Pedagogiczną IGNATIANUM oraz Instytut Pedagogiki UJ o objecie naszych placówek programem praktyk studenckich. 

Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Ponadto od drugiego semestru 2006r. zostaną również skierowani uczniowie ze Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych nr 4 w Krakowie.

Projekt utworzenia w Nowej Hucie takich placówek objęła patronatem Pani Kurator Elżbieta Lęcznarowicz.

Pierwsze dwie świetlice środowiskowe rozpoczęły swoją działalność dnia 
2 listopada 2005r. Są to:
Świetlica "Potworki" przy Szkole Podstawowej nr 92 na os. Kalinowym 18 
www.potworki.org.pl
Świetlica "Zwariowane diabełki" przy Szkole Podstawowej nr 104 na os. Wysokim 7
W styczniu 2006r. otwarliśmy dodatkowo trzecią przy Szkole Podstawowej nr 100 na os. Albertyńskim 36.

Z założenia mają one służyć wszystkim dzieciom ze szkół podstawowych z dzielnicy i zapewniać im zajęcia w czasie wolnym po szkole.Placówki zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez instytucje lokalne takie jak: ENION Zakład Energetyczny, który zasponsorował wspólnie z firmą Coca-Cola i Carrefour Centrum Handlowe Czyżyny paczki Mikołajkowe dla dzieci. Wsparcie finansowe oraz rzeczowe udzieliły również osoby prywatne, które pozwoliły zorganizować Wigilię oraz czas wolny między świętami.

Nasi podopieczni cieszą się już z pierwszych obietnic sponsorowanych imprez w okresie ferii zimowych.
O tym, jak bardzo potrzebna była to inicjatywa, świadczy fakt, że od pierwszych chwil zjawił się w niej tłum chętnych. Świetlice odwiedza około 70 stałych podopiecznych, dziennie przychodzi tam po 20-30 uczniów 
w każdej ze świetlic (wiek ok. 7 do 14 lat).

Z założenia jest to miejsce bezpiecznego, a przy tym ciekawego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego przede wszystkim dla tych dzieci, które z różnych powodów nie mają możliwości spędzać go we własnym domu, ale przyjść może każdy. Można tutaj (a nawet trzeba - to jedna z zasad obowiązujących uczestników!) spokojnie odrobić lekcje. W trudniejszych zadaniach pomocą służą wolontariusze oraz studenci krakowskich uczelni pedagogicznych. W świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne, dzieci słuchają ulubionej muzyki, mogą pograć w gry, kalambury, puzzle czy zwyczajnie pośmiać się i pobawić z rówieśnikami. 

Każdego dnia wśród różnorakich zajęć znajduje się chwila czasu na ciepłą herbatę z ciastem. Jednak praca świetlicy nie sprowadza się jedynie do zapewnienia podopiecznym miłego i bezpiecznego spędzania czasu. Cała działalność podporządkowana jest nadrzędnemu celowi, jakim jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie z ich różnorakimi problemami, które niesie codzienna rzeczywistość. Pierwszym i niezbędnym krokiem do tego jest właśnie stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, gdzie można schronić się przed zagrożeniami ulicy i podwórka (a także niejednokrotnie - własnego domu...), gdzie nikt nie odtrąci i nie wyśmieje.

Świetlice środowiskowe są całkowicie bezpłatne. Placówki są finansowane przez Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

W związku z dużym zaangażowaniem różnych instytucji, firm oraz mieszkańców i samych dzieci złożyliśmy wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o grant na wsparcie finansowe wszystkich trzech placówek.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Wsparcia Dziennego od 12 czerwca 2006r są finansowane przez Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ze srodków Gminy Miejskiej Kraków.

Po dodatkowe informacje zapraszamy na strony świetlic: www.potworki.com.pl, www.zwariowaneaniolki.pev.pl, www.gwiazdeczki.pev.pl