1947 – decyzja Józefa Stalina o budowie ogromnej huty stali „gdzieś na terenie Polski”

1949 – rozpoczęcie budowy pierwszego bloku mieszkaniowego (23.VI). Nowa Huta ma być osobnym miastem na 60 tys. ludzi

1950 – zatwierdzenie generalnego planu urbanistycznego i rozpoczęcie budowy kombinatu o mocy docelowej 1,5 mln ton stali rocznie. Włączenie Nowej Huty do Krakowa jako dzielnicy. Brygada Piotra Ożańskiego układa podczas zmiany 24 tys,. cegieł wyprzedzając przodowników z warszawskiego Muranowa. Przy biciu kolejnego rekordu Ożańskiemu zostaje podrzucona rozpalona cegła. Wydarzenia te stały się kanwą słynnego filmu A. Wajdy „Człowiek z marmuru”. Ukazuje się pierwszy numer gazety „Budujemy socjalizm”.

1951 - otworzono pierwsze kino o nazwie „Stal”. Rozpoczął działalność amatorski teatr „Nurt” kierowany przez J. Kurczaba. Pod koniec roku oddano do użytku pierwszy obiekt kombinatu Zakład Konstrukcji Stalowych

1952 – powstaje Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego Miastoprojekt-Kraków. Uruchomienie pierwszej linii tramwajowej łączącej Kraków z Nowa Hutą. W hucie rusza odlewnia staliwa. W swoim pierwszym meczu „Stal” Nowa Huta pokonuje 2:1 krakowską „Garbarnię”. Teren budowy odwiedza prezydent Bolesław Bierut.

1953 - ukończenie obwodnicy kolejowej Śląsk-Kombinat Metalurgiczny-Tarnów. Otwarto pierwsze liceum (dziś L.O. nr XI). Dzielnicowa Rada Narodowa zatwierdziła nawy głównych ulic: Lenina, Przodowników Pracy, Planu 6-letniego i Rewolucji Październikowej.

1954 – ukończenie portu Kujawy na Wiśle. Oficjalne uruchomienie kombinatu - pierwszy spust surówki z Wielkiego Pieca nr 1 oraz nadanie mu imienia W. Lenina. Zakończenie budowy szpitala miejskiego obecnie im S. Żeromskiego. Otwarcie Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki. Przy budowie kombinatu pracowało 27 tys. osób, dzielnicę mieszkaniową wznosiło 9 tys., a w hucie pracowało 10 tys.

 

1955 – przyznanie arch. Tadeuszowi Ptaszyckiemu I nagrody przez Radę Państwa za projekt i realizację Nowej Huty oraz II nagrody dla zespołu architektów i urbanistów. Zakończenie zabudowy Placu Centralnego. Otwarcie Teatru Ludowego.

1955- Opublikowany w czasopiśmie „Kultura” „Poemat dla dorosłych” A. Ważyka powoduje szok w całym kraju. Zdzierając propagandową zasłonę ukazuje on posępna rzeczywistość życia na robotniczych osiedlach Nowej Huty (w tzw. „Meksyku”). By poprawić obraz huty „Sztandar Młodych” wysyła młodego redaktora R. Kapuścińskiego. Ten odmalowuje tutejsze warunki w jeszcze ciemniejszych kolorach. Po wydrukowaniu artykułu redakcja „Sztandaru Młodych” zostaje rozwiązana a sam Kapuściński zagrożony aresztowaniem ukrywa się wśród robotników Nowej Huty.

1956 – uruchomienie walcowni blachy gorącej. Otwarcie kawiarni „Stylowa”. Pierwsze obchody „Dni Młodości”- cyklicznej imprezy z okazji święta założenia miasta. Ustanowienie odznaki „Budowniczy Nowej Huty”. Oddano do użytku duże kino „Świt”

1957 – Rozpoczęcie budowy modernistycznego„bloku szwedzkiego” na obecnym os. Szklane Domy stało się symbolem odrzucenia stalinizmu w architekturze. Otwarcie stadionu Klubu Sportowego „Hutnik” na Suchych Stawach. Konkurs SARP na proj. kościoła na os. C-1 (zwyciężył arch. Z. Solawa). Poświęcenie placu pod budowę pierwszego kościoła w Nowej Hucie. Oddano do użytku kolejne duże kino „Światowid”. Gazetę „Budujemy Socjalizm” przemianowano na „Głos Nowej Huty”

1958 – zakończenie prac nad planem ogólnym Nowej Huty. Na terenie Nowej Huty mieszka 100 tys. osób.

1959 – konkurs na II etap rozbudowy Nowej Huty. Uruchomienie Cementowni NH. Produkcja stali w kombinacie osiąga 1,5 mln ton.

1960 – decyzja o usunięciu krzyża z miejsca gdzie miał powstać kościół doprowadza do zamieszek, które ogarniają cała Nową Hutę. W starciach z milicją toczących się do rana następnego dnia setki osób odnosi rany. Siły porządkowe używają broni palnej i dokonują licznych aresztowań. Ten dzień (27 kwiecień) przechodzi do historii jako walka o „Krzyż Nowohucki”.

1963 – zamknięcie lotniska w Czyżynach uwalnia ogromne tereny pod inwestycje i pozwala na wznoszenie o wiele wyższych bloków niż dawniej.

1964 – nowe wersja planu ogólnego Krakowa z związku z rozbudową kombinatu (do 6,5 mln. ton stali)

1967 – zwiększenie produkcji stali w HiL do 3,5 mln ton stali. Rozpoczęcie budowy osiedli na terenie dawnego lotniska. Hutę odwiedził prezydent Francji Charles de Gaulle

1968 – rozpoczęcie budowy osiedli w Mistrzejowicach.

1969 - pod Muzeum Czynu Zbrojnego ustawiono czołg rosyjski czołg z czasów II wojny światowej – IS (Józef Stalin) 2 – dziś jedną z ikon Nowej Huty.

1970 – ukończenie budowy Hali Sportowej „Hutnik”. Uruchomienie Elektrociepłowni w Łęgu.

1972 – W Nowej Hucie przebywał I Sekretarz Komunistycznej Partii Kuby Fidel Castro.

1973 – odsłonięcie pomnika W. I. Lenina przy Alei Róż proj. M. Koniecznego. Powiększenie terenu Nowej Huty o tereny wsi: Wyciąże, Kościelniki i Łuczanowice. Z huty zostaje wyodrębnione przedsiębiorstwo „Budostal”

1975 – początek budowy obiektów Politechniki Krakowskiej na terenie dawnego lotniska

1977 – konsekracja kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski zw. „Arką Pana” w Bieńczycach jest wielkim sukcesem polskiego kościoła, a przede wszystkim krakowskiego metropolity Karola Wojtyły. Doświadczenia zdobyte podczas wielotysięcznych spotkań z wiernymi (z barku kościoła przez lata odbywały się one pod „gołym niebem”) wykorzystał on potem gdy został papieżem. Huta zatrudnia ona 38 tys. ludzi i produkuje 6,5 mln ton stali – jest to apogeum jej rozwoju, ale osiągnięte za cenę ogromnych zniszczeń ekologicznych i rabunkowej eksplatacji maszyn.

1979 – nieudana próba zamachu na pomnik Lenina (eksplozja urwała mu tylko piętę). By nie tworzyć „męczenników” władze komunistyczne skazują głównego podejrzanego na 7 lat więzienia za... kradzież maszyny do pisania. W czerwcu do Nowej Huty przyjeżdża papież Jan Paweł II. Wobec braku zgody na mszę pod „Arką Pana” spotkanie z wiernymi odbywa się w ogrodach klasztoru w Mogile.

1980 – W sierpniu na wiadomość o wydarzeniach w Gdańsku wybuchają nieliczne, krótkotrwałe przerwy w pracy, ale przechodzą one nieomal niezauważone. Huta nie bierze udziału w konflikcie mimo iż na przyjeżdżających z Wybrzeża wagonach widnieją napisy: „Krakowiacy nie Polacy- czemu nie strajkujecie ?”. Lecz gdy zostają podpisane „Porozumienia Sierpniowe” w kombinacie im. Lenina dość szybko powstaje największa w Polsce organizacja związkowa NSZZ „Solidarność”. W październiku przyjeżdża tu Lech Wałęsa.

1981 – Pierwsza msza święta na terenie kombinatu. Z odwiedzinami przybywa Metropolita Krakowski F. Macharski. 13 grudnia wprowadzony zostaje stan wojenny. Huta odpowiada strajkiem, który po paru dniach zostaje stłumiony przy użyciu czołgów i transporterów opancerzonych. Organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” schodzi do podziemia.

1982 – Przez cały rok każdego 13 kolejnego miesiąca dochodzi do starć z policją, które po delegalizacji „Solidarności” przeradzają się w dwudniową bitwę. Władza nasila represje. M. Gil i E. Nowak zostają skazani na 4 lata za kierowanie strajkiem w hucie. Aresztowano też ich następcę S. Handzlika. 13 października zginął pod „Arka Pana” Bogdan Włosik.

1983 – podczas swojej II Pielgrzymki do Ojczyzny papież Jan Paweł II konsekrował kościół w Mistrzejowicach, gdzie proboszczem był ks. K. Jancarz – legendarny kapłan „Solidarności”. Ukończenie budowy Nowohuckiego Centrum Kultury. Aresztowano kolejnego ukrywającego się przywódcę małopolskiej „Solidarności” W. Hardka

1987 – W hucie wyprodukowano 100 mln tonę stali.

1988 – kwietniowo- majowe strajki w kombinacie stają się początkiem nowej „wiosny Solidarności”. Rozbity i pozbawiony przywódców związek odradza się i przystępuje do walki o prawa robotnicze. Mimo brutalnej pacyfikacji huty strajki i studenckie manifestacje ogarniają coraz to nowe ośrodki w kraju.

1989 – podczas obrad tzw. „Okrągłego Stołu” komuniści zgadzają się podzielić władzą. Dochodzi do pierwszych, nie w pełni jeszcze wolnych, wyborów w których „Solidarność” odnosi druzgocące zwycięstwo. W Nowej Hucie wyniki osiągnięte w wyborach przez związek są najlepsze w Polsce. Huta przyjmuje nazwę światowej sławy projektanta urządzeń hutniczych T. Sendzimira, a pomnik dotychczasowego patrona, W. Lenina, zostaje usunięty z al. Róż. Symbolem nowych czasów jest powstanie nowego Placu Handlowego „Tomex”, gdzie odradzająca się prywatna inicjatywa uczy się na nowo zasad normalnej ekonomii.

1990 – rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków „Kujawy”. Huta zatrudnia 27 tys. pracowników

1991 – zamiast wielkich „blokowisk” zaczyna się pojawiać zabudowa jednorodzinna (m.in.) w Mistrzejowicach, Wzgórzach Krzesławickich i Mogile. Zwiększenie ilości samochodów skutkuje pojawieniem się na obrzeżach Nowej Huty całych „miasteczek” prowizorycznych garaży zwanych „blaszakami”.

1992 – otwarcie zaplecza Ośrodka Telewizji Polskiej w Łęgu

1993 – otwarcie nowego szpitala. Miał on nosić imię Jana Pawła II, ale ze względu na oddział ginekologiczny, gdzie dokonuje się aborcji, kościół nie wyraził na to zgody. Ostatecznie patronem został T. Rydygier.

1997 – przekształcenie huty w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Powstaje Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Muzeum Nowej Huty i Huty im. T. Sendzimira.

1998 – załamanie koniunktury na rynku producentów stali. Huta ogranicza produkcje do 2,2 mln ton stali.

1999 - likwidacja Fabryki Domów przy ul. Dobrego Pasterza. Zakończenie budowy oczyszczalni „Kujawy”. W hucie zatrudnienie spada do 16,5 tys. Część pracowników przechodzi na wcześniejsze emerytury inni znajdują miejsca pracy w którejś z 22 spółek do wyodrębnionych z huty.

2003 – Huta im. Sendzimira wraz z innymi wchodzi w skład koncernu Polskie Huty Stali i zostaje sprzedane hinduskiemu biznesmenowi Lakshmi Mitatalowi- potentatowi w branży hutniczej i właścicielowi koncernu Mittal Steel.

2004 – próby rewitalizacji dzielnicy Nowa Huta przez zwiększenie nakładów finansowych oraz promocji tej części Krakowa. m. in.: powstanie Teatru Nowa Łaźnia na os. Szkolnym i Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa „Dzieje Nowej Huty” na os. Słonecznym.