Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty by?o inicjatorem Dni Dziedzictwa Kulturowego Nowej Huty w roku 2001, obchodzonego w trakcie Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu organizowanego przez Urz?d Miasta Krakowa. W tym roku, wsplnie z partnerami Forum dla Nowej Huty obchodzimy ten dzie? ju? po raz X.

Przedstawiamy program i zach?camy do wzi?cia udzia?u w zorganizowanym przez nowohuckie instytucje dniu otwartym, w ramach X Dnia Dziedzictwa Kulturowego Nowej Huty

17.09.2010

w godz. 10.00-16.00

(lub wed?ug wewn?trznych ustale? poszczeglnych instytucji)

Lp.

Nazwa instytucji

Adres

Program krtki opis

Dworek Jana Matejki w Krzes?awicach

Ul. Wa?kowicza 25, 31-752 Krakw

(012)6445674

Sta?a ekspozycja: salon, jadalnia i inne pokoje, w ktrych kiedy? miesza? Jan Matejko. Rysunki tego? artysty, szkice do polichromii Mariackiej, kopie z Pocztu Krlw Polskich Matejki, wykonywane przez uczniw artysty. Meble, obrazy z XIX wieku. Fotografie przedstawiaj?ce Matejk? i jego rodzin?, pami?tki.

M?odzie?owy Dom Kultury Fort 49

Os. Na Stoku 27b, 31-704 Krakw

(012)6453092

Zabytek bez tajemnic Fort 49 Krzes?awice

Muzeum Archeologiczne w Krakowie Oddzia? Nowa Huta

Ul. Sasanek 2A, 31-985 Krakw

(012)6408060

  Bezp?atne oprowadzanie po kompleksie w Branicach (tzw. Lamus z wystaw? archeologiczn?), cz??? dworku i park

  Dla ch?tnych wyk?ad: Archeologia Nowej Huty

Ognisko TKKF "Przyjaciel Konika"

Nowa Huta, Fort 49 "Gr?ba?w", 30-969 Krakw

(0-12) 6454616

  Zwiedzanie terenu Ogniska TKKF

O?rodek Kultury C.K. Norwida

Os. Grali 5, 31-959 Krakw

(012)6442765

??ki Nowohuckie - warsztaty terenowe prowadzi Katarzyna Koz?owska Instytutu Botaniki UJ.

 • Zbirka uczestnikw o godz. 14.00 przed wej?ciem g?wnym Nowohuckiego Centrum Kultury

  Wystawa Czas zatrzymany fotografie archiwalne z Nowej Huty i okolic wg wyboru Adama Gryczy?skiego

  - 30 lat Solidarno?ci

  - Malarstwo , grafika , rze?ba w zbiorach O?rodka Kultury

  Wystawy czynne w O?rodku Kultury im. C.K. Norwida w godz. 8.00 21.00

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Oddzia? Dzieje Nowej Huty

Os. S?oneczne 16

(012) 4259775

  Godz. 11.00 14.00 - Spacerem przez Now? Hut? trasa : Arka Pana, pomnik Bohdana W?osika, Teatr Ludowy, czo?g IS-2,OKN, Krzy? nowohucki, al. R?, Blok szwedzki, zako?czenie na Os. Wandy i Pl. Przy Poczcie

Teatr Ludowy

Os. Teatralne 34

(012) 6802100

  Projekt koncepcyjny urbanistyczno architektoniczny zagospodarowania otoczenia budynkw Teatru Ludowego w Nowej Hucie

Muzeum Lotnictwa Polskiego

Al. Jana Paw?a II 39

(012) 6428700

  Zwiedzanie terenu muzeum bez przewodnika

Wszy stkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem b?d? bezpo?rednio z w/w instytucjami.