Celem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty jest zintegrowanie i wspieranie działań różnych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup nieformalnych i pojedynczych osób fizycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju Nowej Huty.


Dzieci bawiące się w "Świetlicy Środowiskowej"
prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie

Dla osiągnięcia swojego celu, Stowarzyszenie podejmuje następujące działania:

 • Budowanie zasad i form porozumienia miedzy sektorami organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, agend rządowych oraz sektorem biznesu i nauki,
 • Zwiększenie wpływu społeczności lokalnej na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i kierunków rozwoju Nowej Huty, w tym partnerskie opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wynikających z niej planów działania dla Nowej Huty,
 • Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja przedsiębiorczości,
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym szczególnie związanych z restrukturyzacją hutnictwa,
 • Promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców Nowej Huty, w tym przeciwdziałanie bezrobociu i jego negatywnym skutkom,
 • Promocję wolontariatu, wspieranie organizacji socjalnych i osób niepełnosprawnych, upośledzonych i poszkodowanych społecznie,
 • Prowadzenie wspólnych działań promocyjnych, szczególnie w celu przyciągania inwestorów, ale także turystów,
 • Stworzenie systemu przepływu informacji,
 • Pozyskiwanie środków finansowych:
 1. Na rzecz zabezpieczania wartości kulturowych, w tym wspieranie działań na rzecz powołania i rozwoju Muzeum Nowej Huty i Huty im. T. Sendzimira,
 2. Na rzecz ochrony środowiska i zabezpieczenia terenów cennych przyrodniczo oraz rozwoju terenów rekreacyjnych,
 3. Na rzecz poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Nowej Huty,

 


Doroczny rajd rowerowy wokół "Łąk Nowohuckich" - 
jedna z inicjatyw Stowarzyszenia