Skład Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty:

  • Prezes - Krzysztof Kwatera
  • Wiceprezes - Bożena Kutrzeba- Nikiel
  • Sekretarz - Maciej Miezian
  • Członek Zarządu - Jacek Salwiński
  • Członek Zarządu - Anna Król

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Stanisław Piwawarski
  • Teodozja Susik
  • Wiesława Wykurz
  • Tadeusz Staniec