8 marca 2011

W siedzibie Philip Morris Polska odbyło się spotkanie Forum dla Nowej Huty. Tematem spotkania była Rewitalizacja Nowej Huty, w trakcie której pani Danuta Szymońska omówiła nową inicjatywę Komisji Dialogu Społecznego. Została również przedstawiona prezentacja Muzeum PRL-u przez panią Jadwigę Emilewicz oraz prezentacja Muzeum Magna, przedstawiona przez pana Krzysztofa Kwaterę.

 

16 lutego 2011

Dnia 16 lutego 2011 w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida odbyło się otwarte spotkanie społecznych opiekunów zabytków. Wykład pt. „Zagadki Zabłocia” wygłosił Maciej Miezian, historyk sztuki, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

 

3 grudnia 2010

Dzieci ze świetlic srodowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie zostały zaproszone przez zespół pracowników z          " Rogatego Rancza" na imprezę mikołajkowa. Gospodarstwo agroturystyczne " Rogate Ranczo" połozone w Zabierzowie pod Krakowem. Tam własnie dzieci spotkały sie ze Świetym Mikołajem, otrzymały od niego paczki, uczestniczyły w fantastycznej zabawie mikołajkowej. Zwiedziły wioskę Świetego Mikołaja oraz zobaczyły zwierzęta, które mu na co dzień pomagaja. Zrobiły samodzielnie kartki świąteczne, które były wieczorem zlicytowan na Pierwszym Małopolskim Balu Charytatywnym. Poczęstowane ciepłym posiłkiem dzieci chętnie uczestniczyły w dalszej zbawie i konkursach. W imieniu dzieci  serdecznie dziekujemy gospodarzom tego miejsca za wsaniałą zabawę. 

 

15 grudnia2010

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 15 grudnia 2010r. w Miejskim Osrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych os. Centrum C 10.

 

12 stycznia 2011

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Dzieje Nowej Huty otwarło wystawę pt. Nowa Huta 1949+. Wystawa czynna od 12 stycznia do 1 maja 2011. ZAPRASZAMY!

 

styczeń 2011

Stowarzyszenie przygotowało ciekawy plan ferii zimowych   dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od 31.01.2011-10.02.2011r.   Dziękujemy sponsorom oraz Członkom Forum dla Nowej Huty, którzy jak zawsze przyszli z pomocą przy organizacji czasu wolnego dla naszych podopiecznych.

 

12 października 2010

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbedzie się w dniu 12 października 2010 o godz.11.00 w Muzeum PRL- Krakowski Oddział Muzeum Historii Polski, os. Centrum E-1 ( Kino Światowid). Tematem spotkania będzie nawiazanie współpracyz Muzeum oraz zapoznanie się z jego planem działalnosci. W programie takze prezentacja Muzeum Lenina w Tempere ( Finlandia).