8 marca 2011

W siedzibie Philip Morris Polska odby?o si? spotkanie Forum dla Nowej Huty. Tematem spotkania by?a Rewitalizacja Nowej Huty, w trakcie ktrej pani Danuta Szymo?ska omwi?a now? inicjatyw? Komisji Dialogu Spo?ecznego. Zosta?a rwnie? przedstawiona prezentacja Muzeum PRL-u przez pani? Jadwig? Emilewicz oraz prezentacja Muzeum Magna, przedstawiona przez pana Krzysztofa Kwater?.

 

16 lutego 2011

Dnia 16 lutego 2011 w O?rodku Kultury im. C.K. Norwida odby?o si? otwarte spotkanie spo?ecznych opiekunw zabytkw. Wyk?ad pt. Zagadki Zab?ocia wyg?osi? Maciej Miezian, historyk sztuki, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

 

3 grudnia 2010

Dzieci ze ?wietlic srodowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie zosta?y zaproszone przez zesp? pracownikw z " Rogatego Rancza" na imprez? miko?ajkowa. Gospodarstwo agroturystyczne " Rogate Ranczo" po?ozone w Zabierzowie pod Krakowem. Tam w?asnie dzieci spotka?y sie ze ?wietym Miko?ajem, otrzyma?y od niego paczki, uczestniczy?y w fantastycznej zabawie miko?ajkowej. Zwiedzi?y wiosk? ?wietego Miko?aja oraz zobaczy?y zwierz?ta, ktre mu na co dzie? pomagaja. Zrobi?y samodzielnie kartki ?wi?teczne, ktre by?y wieczorem zlicytowan na PierwszymMa?opolskim Balu Charytatywnym. Pocz?stowane ciep?ym posi?kiem dzieci ch?tnie uczestniczy?y w dalszej zbawie i konkursach. W imieniu dzieciserdecznie dziekujemy gospodarzom tego miejsca za wsania?? zabaw?.

 

15 grudnia2010

Walne Zgromadzenie Cz?onkw Stowarzyszenia odby?o si? w dniu 15 grudnia 2010r. w Miejskim Osrodku Wspierania Inicjatyw Spo?ecznych os. Centrum C 10.

 

12 stycznia 2011

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddzia? Dzieje Nowej Huty otwar?o wystaw? pt. Nowa Huta 1949+. Wystawa czynna od 12 stycznia do 1 maja 2011. ZAPRASZAMY!

 

stycze? 2011

Stowarzyszenie przygotowa?ociekawy plan ferii zimowych dla dzieci z placwek opieku?czo-wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od 31.01.2011-10.02.2011r.Dzi?kujemy sponsorom oraz Cz?onkom Forum dla Nowej Huty, ktrzy jak zawsze przyszli z pomoc? przy organizacji czasu wolnego dla naszych podopiecznych.

 

12 pa?dziernika 2010

Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w spotkaniu, ktre odbedzie si? w dniu 12 pa?dziernika 2010 o godz.11.00 w Muzeum PRL- Krakowski Oddzia? Muzeum Historii Polski, os. Centrum E-1 ( Kino ?wiatowid). Tematem spotkania b?dzie nawiazanie wsp?pracyz Muzeum oraz zapoznanie si? z jego planem dzia?alnosci. W programie takze prezentacja Muzeum Lenina w Tempere ( Finlandia).