17 maja 2012

 

Dnia 17 maja w Urzędzie Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych Prezydent Miasta Krakowa zwołał Walne Zgromadzenie Organizacji Pozarządowych, odbył się również nabór na kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

maj- czerwiec-lipiec

 

Cykl spotkań dotyczących dalszego funkcjonowania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Wsparcia Dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie ; z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, z dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Józefą Grodecką, Jolantą Chrzanowską,  z przedstawicielami Urząd Miasta Krakowa ze Stowarzyszeniem Siemacha , z rodzicami , kuratorami sądowymi i społecznymi, Radą Dzielnicy XVI oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

 

kwiecień 2012

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty uczestniczyło w spotkaniu Okrągłego Stołu Edukacyjnego w Krakowie.

Prezydent Jacek Majchrowski zaprosił rodziców oraz przedstawicieli organów, stowarzyszeń zajmujących się rozwojem edukacji.

Były prowadzone dyskusje związane z działaniem podejmowanym przez Urząd Miasta Krakowa związanym z restrukturyzacją sieci szkół i placówek oraz racjonalizacją wydatków.

 

 

kwiecień 2012

Obchody Dni Ziemi 2012 miały charakter ogólnokrajowy. W tym roku odbyły się 20-21 kwietnia w Bieżanowie.

Ich celem było skupienie uwagi jak największej liczby osób o tematyce związanej z ochroną środowiska naturalnego. Była to impreza organizowana wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Obchody Dni Ziemi rozpoczęły się różnego rodzaju akcjami i przedsięwzięciami organizowanymi przez krakowskie placówki oświatowe min. przedszkola, szkoły, młodzieżowe ośrodki i domy kultury a także organizacje i stowarzyszenia zajmujące się, na co dzień z ekologią. Działania ekologiczne miały za zadanie przybliżyć tematykę ochrony środowiska. Dzieci uczestniczyły w konkursach, turniejach o przyrodzie, sprzątały tereny wokół swoich szkół, odbyło się również promowanie zdrowego żywienia.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty w ramach obchodów Dni Ziemi, jak co roku zorganizowało Rajd Rowerowy wokół Łąk Nowohuckich, który odbył się 20 kwietnia

o godzinie 10.00. W uroczystym otwarciu wzięli udział Pani Jolanta Sendur – Przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz Pani Bożena Kutrzeba- Nikiel – Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Odbyła się lekcja edukacyjna dla przedszkolaków nt. Łąk Nowohuckich prowadzona przez Panią Jolantę Sendur. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Kolejną atrakcją zorganizowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty była wycieczka autokarowa szlakiem Bursztynowym Greenways ( Szlak Solny ) do Kopalni Soli w Wieliczce. Odbyła się ona 21 kwietnia i wzięło w niej udział 44 dzieci z Nowej Huty. Dzieci zwiedziły Kopalnię Soli z panem przewodnikiem a w niej min. Komorę Mikołaja Kopernika , kaplicę św. Kingi, wysłuchały legendy o pierścieniu św. Kingi, komorę Józefa Piłsudzkiego. Na zakończenie wycieczki dzieci udały się do baru „ Solny Skarb”aby zjeść pyszna pizzę.

 

 

25 kwietnia 2012

 

W dniu 25 kwietnia pracownicy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty przygotowali  stoisko informacyjne dotyczące działalności naszych placówek w przedsięwzięciu z okazji Dnia Wolontariusza , który odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym. Było bardzo duże zainteresowanie wśród studentów, pozyskaliśmy wolontariuszy.

 

18 kwietnia 2012

 

Dnia 18 kwietnia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Dzieje Nowej Huty odbyła się wystawa – „Nowa przestrzeń Modernizm w Nowej Hucie”, uczestniczyli w niej pracownicy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty.

 

 

marzec 2012

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty zorganizowało dla dzieci ze Świetlic udział w Akademii Filmowej Kina Agrafka, Fundacji Orange i Fundacji Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison.

Wykłady te były poświęcone etapom powstawania dzieła filmowego, reżyserii, scenariusza oraz muzyki. Wykłady te trwały do maja.