15-16 listopada 2012

W dniach 15-16 listopada odbył się Małopolski Kongres Polityki Społecznej- ( Nie ) czekajac na starość. Temat debaty " W okowach dyktatury młodości".: Celem była prezentacja wzajemnego postrzegania sie pokoleń, własciwego kształtowania relacji miedzypokoleniowych oraz poznania priorytetów i wartosci, które charakterystyczne są dla tych dwóch pokoleń. Uczestnicy dyskutowali równiez z tezą zawartą w tytule debaty oraz rozmawiali m.in. o konsekwencjach tego stanu rzeczy.   

 

8-10 pażdziernika 2012

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ( MiLA) we współpracy z Forum dla Nowej Huty i Stowarzyszeniem 'Łąki Nowohuckie" zorganizowało obrady Polsko- Ukraińskiego Okragłego Stołu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń z partnerami ukraińskimi z Krzywego Rogu- Krzyworoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz EkoCentr-K, jak również prezentacja realizowanych w Nowej Hucie od lat działań w zakresie tworzenia partnerstwa trójsektorowego . Stowarzyszenie w pierwszym dniu konferencji przedstawiło prezentacje jednego ze swoich  projektów " Switlice środowiskowe w Nowej Hucie."

 

21 września 2012r

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2012 w Nowej Hucie ..

 

W dniu 21 września 2012 w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty przygotowało już cyklicznie rajd rowerowy wokół Łąk Nowohuckich dla młodzieży z nowohuckich szkół . Przedszkolaki z Przedszkola nr 152 przygotowały przepiękny ekologiczny program artystyczny. Łącznie w imprezie wzięło udział 200 osób w tym 120 rowerzystów oraz 80 dzieci z przedszkoli.

Spotkanie odbyło się przed Nowohuckim Centrum Kultury. Rajd otworzyła Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Pani Bożena Kutrzeba – Nikiel oraz Przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa – Pani Jolanta Sendur. Po przywitaniu uczestników oraz przedstawieniu całego programu, który przygotowano na kilka dni na scenie wystąpiło 25 dzieci z Przedszkola nr 152 ze spektaklem na temat segregacji śmieci. Następnie rozpoczął się rajd rowerzystów wokół Łąk Nowohuckich, w których brali udział uczniowie oraz wychowawcy ze Szkoły Podstawowej nr 92, Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, III Liceum Ogólnokształcące, Zespołu Szkół Budowlanych „Chemobudowa - KRAKÓW”, oraz Zespołu Szkół Mechanicznych.

W tym czasie dzieci z Przedszkola 108 uczestniczyły w lekcji edukacyjnej, której tematem były Łąki Nowohuckie. Prowadziła je Pani Jolanta Sendur z Urzędu Miasta Krakowa. Uczestnicy rajdu oraz dzieci z przedszkoli otrzymały drobne upominki w postaci koszulek, kamizelek odblaskowych i innych akcesorii ufundowanych przez ArcelorMittal .Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy cyklicznie biorą udział w Rajdzie Rowerowym wokół Łąk Nowohucki promując piękne miejsca naszej dzielnicy . Wyrazy podziękowania kierujemy również do sponsorów za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

 

lipiec-sierpień 2012

Stowarzyszenie w okresie wakacyjnym zorganizowało dla swoich podopiecznych z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego liczne atrakcje kulturalno-rekreacyjne. W dniach 23.07 - 01.08.2012 trzydziestu naszych podopiecznych pojechało na kolonię letnią do Jordanowa . Również w Krakowie nie brakowało atrakcji dla dzieci, m.in. korzystały z basenu Krakowianka, Com Com Zone, boiska wielofunkcyjnego MDK, odwiedziły Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej, wystawy w NCK, Muzeum Manggha, Muzeum Doświadczeń, Ogród Botaniczny, oraz wiele innych atrakcji. Dziękujemy w imieniu swoim oraz dzieci wszystkim sponsorom za wsparcie, które pozwoliło w organizacji letniego wypoczynku.

 

11-12październik 2012

Nasi pracownicy wzieli udział w warsztatch " Powstrzymaj Przemoc. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie'. zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Bloki tematyczne-1. Zjawiska przemocy.2. Natura przemocy.3. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. 4. Pomoc ofierze przemocy.5. Prawne aspekty pomocy dziecku ofierze przemocy.6.Procedura Niebieskiej Karty.

 

24-25.09.2012

Pracownicy Stowarzyszenie wzieli udział w warsztatach " Profilaktyka uzależnień. Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców w świetlicach szkolnych oraz osób zawodowo pracujących z dziećmi i młodzieżą poza systemem oświaty". Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

14 czerwca 2012

 

W dniu 14 czerwca pracownicy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty uczestniczyli w konferencji „Wolontariat pracowniczy – wspólnota interesów” która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego organizowana przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.